FIV – תסמונת הכשל החיסוני בחתולים

וירוס ה (FIV ( Feline Immunodeficiency Virus הנו וירוס התוקף חתולים וגורם לכשל של מערכת החיסון אצלם.
הנגיף שייך לאותה המשפחה אליה משתייך וירוס הHIV הגורם לתסמונת המקבילה בבני אדם – איידס. חשוב לזכור כי FIV או כפי שהוא מכונה "איידס של חתולים" הנו ספציפי לחתולים ואינו מדבק לבני אדם או לבע"ח אחרים. הנגיף פוגע במערכת החיסון של החתול וע"י כך פוגע ביכולתו של החתול להתגונן בפני זיהומים שונים.

המחלה מופיעה בעיקר בחתולים זכרים בוגרים המשוטטים באופן חופשי. ההדבקה מתבצעת בד"כ באמצעות נשיכות בעת מלחמות על טריטוריה. הנגיף מועבר לעתים מאם לגורים.

מהלך המחלה מתחלק לשלב אקוטי (ראשוני), שלב תת-קליני, ושלב של כשל חיסוני.
המחלה האקוטית מופיעה כ4-6 שבועות מההדבקה ומתבטאת בחום, דיכאון והגדלה של קשרי הלימפה. שלב זה יכול להימשך מס' שבועות. לעתים קרובות הסימנים הם קלים וחולפים מבלי שבעלי החתול יבחינו בהם, ולכן לא כל החתולים האלה מגיעים לוטרינר.
בהמשך, המחלה עוברת לשלב תת-קליני, כלומר החתול בשלב זה נראה נורמלי ואינו מראה סימפטומים של מחלה. תקופה זו יכולה להגיע למספר שנים. במהלך התקופה הזו הנגיף מתפשט ובהדרגה פוגע במערכת החיסון.

978

בסופו של דבר הנזק הנגרם למערכת החיסון בא לידי ביטוי ברגישות הולכת וגוברת של החתול להדבקה במחלות שונות. גם זיהומים שבד"כ גורמים לסימנים קלים בלבד עשויים לגרום למחלה קשה אצל חתולים אלו עקב אי יכולת מערכת החיסון שלהם לפעול נגדם. לעתים רבות טיפול בזיהומים השונים עוזר, אך ישנה חזרתיות עם תום הטיפול. עם זאת, חתולים בשלב הכשל החיסוני יכולים לחיות שנה ויותר, אם מטופלים.

איך יודעים אם לחתול יש FIV ? כשיש חשד לנגיעות ניתן לפנות לוטרינר שיציע לבצע בדיקת דם למציאת נוגדנים כנגד הנגיף.

טיפול ומניעה

מכיוון שלא קיים טיפול וטרינרי ספציפי יעיל כנגד הנגיף (גם התרופות האנטי-ויראליות המשמשות בטיפול במחלת האיידס בבני אדם, אינן יעילות כנגד הוירוס הקיים בחתולים), הטיפול הוטרינרי מתמקד בשליטה בגורמי הזיהום המשניים. רוב המזהמים המשניים הם חיידקים ולכן עיקר הטיפול הוא אנטיביוטי. כמו כן, מומלץ להחזיק חתולים הנושאים את הנגיף בבית. ע"י כך נקטין את סכנת ההדבקה של חתולים נוספים ב-FIV, ואת הסיכון של החתול הנשא להידבק בגורמי מחלה שונים. למרבה הצער לא קיים עדיין חיסון וטרינרי יעיל כנגד המחלה.

למרות כל זאת, גם אם הוטרינר אבחן , FIV זה לא מהווה סיבה אוטומטית להמתת חסד. יש לזכור כי חתול המאובחן כנשא יכול לחיות ללא סימני מחלה למשך מספר שנים, וגם חתול חולה המטופל בהתאם יכול לחיות עם איכות חיים טובה למשך שנה ויותר.

מומלץ להיוועץ עם הוטרינר לגבי המלצות לטיפול בחתול!

854